Ter overdenking

"Verbeelding is belangrijker dan kennis."
Albert Einstein