Metafoor voor onderwijsorganisatie

Sinds 2004 beschikt Zwerfspoor over een stuk grond van 1,3 hectare. Deze grond mag transformeren van monoculturele maïsgrond in een proeftuin voor geplande en ongeplande begroeiing. Zwerfspoor organiseert lezeingen en rondleidingen op dit Veld voor Verder langs kruiden, boomcirkels en projectjes. 

Uitgangspunt is dat er parallellen te trekken zijn tussen entiteiten/(onderwijs) organisaties en de spontane en gestuurde ontwikkeling op een stuk grond. Een (onderwijs)organisatie kan beschouwd worden als een biotoop en er kunnen vergelijkingen gemaakt worden tussen groepen mensen, groepen dieren, groepen planten.

Ook kunnen begrippen beter worden uitgelegd aan hand van voorbeelden uit de natuur. Hoe vaak was er niet de metafoor ment de mammoettanker in een workshop? Als het gaat om cultuurverandering en bewerking voldoet een stuk grond net zo goed waardoor het gesprek klip en klaar kan gaan over alle aspecten daarvan. Veld voor verder ligt in de buurt, de mammoettanker niet. 

Een dagje Veld voor Verder leent zich prima voor een dagje "op de hei", voor teamteaching, voor nadenken en beslissen over de visie en missie van een organisatie. 

Maak eens een afspraak over de mogelijkheden!

Meer over Veld voor Verder:

Veld voor Verder