Opdrachtgevers

Zwerfspoor bestaat sinds 1 maart 2004. In de afgelopen jaren heeft Zwerfspoor gewerkt voor een groot aantal uiteenlopende opdrachtgevers in het primair- en voortgezet onderwijs en het hoger beroeps onderwijs. Zwerfspoor is betrokken geweest bij een groot aantal publicaties.

Sinds 2010 voerde Zwerfspoor o.a. opdrachten uit voor:

       AOC-raad Karel de Grote college Platform Beta Techniek

Het Rhedens
Kluwer  X11

Lucas onderwijs
 NHTV Verenigde Bijzondere Scholen
Northgo College N.U.O.V.O. VO-Raad