Gedragscode

Zwerfspoor is een onafhankelijk bureau en niet aangesloten bij een overkoepelende beroepsorganisatie.

Zwerfspoor wil professioneel opereren waarbij de kern is:

  • Duidelijke relatie opdrachtgever en opdrachtnemer met daardoor heldere kaders voor welke opdracht in welke tijd tegen welke inzet wordt uitgevoerd.

Zwerfspoor wil open zijn over de manier waarop de uitvoering van werkzaamheden en het bereiken van resultaten verloopt. Een goede verstandhouding waarborgt dit.

Zwerfspoor heeft een gedragscode opgesteld die in lijn is met de bedrijfsfilosofie van Zwerfspoor.

De gedragscode is gebaseerd op de gedragscode van de Vereniging van Zelfstandige Organisatie Adviseurs

Download de gedragscode

Download de algemene voorwaarden