Interim kwaliteitszorg

Niet iedere school heeft altijd een kwaliteitsmedewerker bij de hand die de kennis en de ervaring heeft om Vensters voor verantwoording PO of VO zomaar te vullen.

Zwerfspoor doet dit werk voor een aantal scholen en schoolbesturen incidenteel of structureel al of niet in samenwerking met een kwaliteitsmedewerker op de school.

Dat kan ook interessant zijn voor scholen die gaan beginnen met een kwaliteitsmedewerker of er al één hebben en gaan beginnen met Vensters voor Verantwoording.

Vooral in de startfase kunnen er extra werkzaamheden zijn omdat administraties niet altijd zo zijn ingericht dat de informatie voor Vensters voor Verantwoording snel geleverd kan worden. Zwerfspoor kan ondersteunen bij het opzetten van een draaiboek inclusief werkprocessen die nodig zijn om jaarlijks onderzoeken te doen en daar vragenlijsten bij in te zetten.