Tevredenheidsonderzoeken

Voor organisaties is het van belang om te weten hoe betrokkenen over de organisatie denken. Voor scholen valt daarbij te denken aan leerlingen en ouders maar ook aan toeleverende en afnemende scholen. Zwerfspoor beschikt over een bestand aan vragenlijsten dat onmiddellijk inzetbaar is, ook voor medewerkerstevredenheid. 

Deze vragenlijsten zijn inzetbaar in het kader van Vensters voor Verantwoording en vallen te combineren met andere vragenlijsten.

Zwerfspoor beschikt over een eigen platform voor het digitaal afnemen van vragenlijsten ook als het om grote aantallen respondenten gaat. Binnen het platform kan worden gewerkt met publiek toegankelijke lijsten maar ook met lijsten die beschermd zijn met een wachtwoord. Een tevredenheidsonderzoek kan "all inclusive" zijn (klankbordgesprekken, analyses, rapportages en presentaties) maar ook gaan over specifieke onderdelen waarbij de opdrachtgever zelf de analyses uitvoert.

Zwerfspoor heeft veel ervaring met het volledig verzorgen van een tevredenheidsonderzoek waarbij uiteindelijk rapportages ook in een publieksversie verschijnen. In samenwerking met E-zine kan zo'n rapportage ook een tijdschriftachtige vormgeving krijgen. 

Om trendinformatie te krijgen is het belangrijk om onderzoeken van tijd tot tijd te herhalen. Zwerfspoor heeft daarom met een aantal opdrachtgevers een structurele relatie waarbij onderzoeken jaarlijks worden afgenomen.