Onderzoek verloop Open Dag

Scholen steken vaak veel tijd en geld in de organisatie van een Open Dag. Logisch omdat de Open Dag in Nederland een ingeburgerd fenomeen is. De scholen hebben te maken met het verwachtingspatroon van leerlingen en ouders die vervolgonderwijs kiezen en zich willen informeren. Het wijzigen van routines kan gevolgen hebben voor de jaarlijkse aanmeldingen die weer bepalend zijn voor continuïteit van onderwijs en stabiliteit van bekostiging. Daar experimenteren scholen niet snel mee.

Toch is het de vraag of Open Dagen altijd op een goede manier voorzien in de behoefte en effectief en efficiënt zijn. Het bekende draaiboek beperkt vaak een vernieuwende kijk op de mogelijkheden en voor een uitgebreide evaluatie is niet altijd tijd of belangstelling.

Zwerfspoor heeft, al of niet in samenwerking met partners, uitgebreide mogelijkheden om bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de Open Dag betrokken te zijn:

  • Checklist voorbereiding, imago en publiciteit;
  • Setting om op de dag zelf bezoekers te interviewen en of enquêteren;
  • Mogelijkheden om data te verzamelen waardoor analyse en vervolgcontact met bezoekers mogelijk is;
  • Mystery-guest model waarbij professionele bezoekers de Open Dag a.h.w. visiteren;
  • Video model waarbij een klein groepje mensen de Open Dag bezoekt en filmt en vervolgens de reportage met analyse oplevert.

Zwerfspoor kan ook gesprekspartner zijn wanneer scholen het roer om willen gooiden als het gaat om het matchen van school en ouders/leerlingen die een school zoeken. Zeker wanneer scholen een bijzonder onderwijskundig concept hanteren is het handig om snel te verkennen in hoeverre leerlingen/ouders en school bij elkaar passen.