Onderzoek aansluiting PO-VO

Met de groei van ICT-toepassingen in het onderwijs groeit ook het aantal systemen voor het registreren van ontwikkeling en het toetsen van niveaus. Veel basisscholen zetten vanaf het moment dat een kind aan zijn of haar leerweg begint voortschrijdingslijsten in. Ouders krijgen steeds uitgebreidere rapportages en kunnen de leerweg van hun kind goed volgen. Tegen het einde van de basisschool heeft de leerling een stevige geschiedenis opgebouwd. Met een advies en CITO-toets uitslag begint de zoektocht naar een plaats in het Voortgezet Onderwijs (VO).

Scholen voor VO begeleiden met de hen omringende basisscholen, vaak in samenwerkingsverband, de doorstroom. Toch wil dat niet per definitie zeggen dat er geen problemen zijn bij die doorstroom, bij het inschatten van het niveau van de leerling en bij het op niveau plaatsen. Er zijn veel uiteenlopende belangen. Scholen voor VO hebben de opdracht om leerlingen op niveau te plaatsen en zodanig te begeleiden dat ze in het gestelde aantal leerjaren ook daadwerkelijk een diploma halen. De inspectie kijkt daar streng naar.

Gelet op de complexiteit is het verstandig om de gang van zaken regelmatig te ijken en daarbij de mening van ouders en leerlingen over die doorstroom te peilen. Kloppen procedures en afspraken? Leidt dat tot de beste kans voor de leerling? Hebben leerlingen, ouders en school voldoende inzicht in wat er van het wordt verwacht om uiteindelijk de gewenste prestaties neer te zetten?

Een doorstroomonderzoek kan vanuit een VO-school worden opgezet die daarbij de partners uit het primair onderwijs betrekt. Zo'n onderzoek kan ook vanuit een samenwerkingsverband of vanuit een schoolbestuur PO (of een groep schoolbesturen PO).

Zwerfspoor heeft regelmatig dit soort onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld de kwaliteit van het advies, tevredenheid van leerkachten PO en bijvoorbeeld mentoren VO over de overdracht van informatie.