Ter overdenking

"Het is dwaasheid de wereld te zien en zoals de wereld zou kunnen zijn."
Man van la Mancha