Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit is een optelsom met als belangrijke element kwaliteit van mensen. Uit alle onderzoeken blijkt dat vooral onderwijsgevenden het verschil maken. Dat kan niet zonder organisatie en teamverband maar een goede (eigen) kijk op het functioneren is de basis. Daarbij is het uiteraard van belang dat die "kijk" wordt besproken en ontwikkeling aanjaagt.

Sinds 2004 is Zwerfspoor betrokken geweest bij de activiteiten van het International Network of Innovative Schools (INIS). Inmiddels zijn partijeninternationaal gezien hun eigen weg gegaan maar de destijds opgeleverde vragenlijsten vormen nog steeds de grondslag voor verbeteringsprogramma's en zijn in de loop der jaren doorontwikkeld.

Zwerfspoor kan deze vragenlijsten op maat maken en inzetten voor periodieke onderzoeken naar de kwaliteit van de school waarbij het accent ligt op het verloop van primaire processen en verschillende respondentgroepen (leerlingen, ouders, docenten, OOP) vanuit verschillende perspectieven antwoord geven op dezelfde vragen. Ook van het management en bestuurders (Raden van Toezicht) wordt in principe een actieve rol verwacht bij de uitvoering van een INIS onderzoek.

Een aantal scholen voor PO en VO heeft samen met Zwerfspoor gewerkt aan het invullen van de behoefte aan een instrument en een werkwijze waardoor medewerkers woren geévalueerd. Opbrengsten daarvan kunnen gebruikt worden in combinatie met prestatiesgegevens als basis voor functioneringsgesprekken. In de meeste gevallen draait het dan om een methodiek waarbij de onderwijsgevende een zelfbeeld maakt terwijl een representatieve groep leerlingen een vragenlijst in vult.

Open vragen en klankbordgesprekken verhogen de waarde van de uitkomsten